Lectura en valencià amb la família: una herència de coneixement i identitat

Llegir en valencià té la capacitat de connectar-nos amb les nostres arrels i entendre millor la nostra història

Fomentar la lectura en valencià és responsabilitat de tots.

Fomentar la lectura en valencià és responsabilitat de tots. / L-EMV

Fundació Bromera

El foment de l'hàbit de la lectura en valencià dins de la família no només preserva la riquesa de la nostra llengua, sinó que també consolida els llaços amb la nostra identitat i les nostres arrels.

És amb la família on es forja gran part de la nostra relació amb la llengua. Introduir l'hàbit de llegir en valencià en l'àmbit familiar és plantar la llavor d'una connexió més profunda amb la cultura i la història. Els pares i els avis juguen un paper fonamental en aquest procés, ja que són els primers guies en aquest viatge cap a la riquesa del valencià.

La lectura en valencià en família no només és una activitat educativa, sinó també un acte d'amor cap a la llengua i la cultura. Els llibres en valencià poden ser ponts que connecten diferents generacions, creant un espai on es comparteixen històries, vivències i coneixements. Aquesta transmissió oral i escrita de les nostres experiències en valencià crea una cadena que enforteix la nostra identitat comunitària.

Mantenir paraules i expressions

Fomentar l'hàbit de llegir en valencià és una defensa activa contra la pèrdua de paraules i expressions que han donat forma a la nostra manera de comunicar-nos. Aquesta pràctica quotidiana és un recordatori constant de la riquesa que la nostra llengua aporta a les nostres vides.

Les activitats conjuntes de lectura en valencià poden esdevindre moments especials que afavoreixen la unió familiar i la transmissió de valors. Les converses que sorgeixen al voltant dels llibres en valencià no només enriqueixen el vocabulari, sinó que també promouen el diàleg i la comprensió mútua dins de la família.

En conclusió, fomentar l'hàbit de la lectura en valencià a la família és més que una pràctica, és una inversió en la preservació de la nostra identitat i llengua.

És una contribució tangible a la continuïtat del valencià com a part integral de qui som. A través d'aquesta iniciativa, les famílies són les guardianes de la riquesa lingüística i cultural, assegurant que el llegat del valencià perdure en les generacions futures.