Així pot contribuir el teu ADN a trobar bebés robats

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública advoca per la creació d’un banc genètic estatal per facilitar el retrobament de les famílies afectades

A la Comunitat Valenciana hi han obertes 255 diligències d’investigació per bebés robats.

A la Comunitat Valenciana hi han obertes 255 diligències d’investigació per bebés robats. / ED

Sara Rodríguez

La posguerra va ser una de les etapes més obscures en la història recent d’Espanya, marcada per la misèria i la pobresa en un moment on les ferides per la Guerra Civil encara estaven obertes. Però, un dels fenòmens més cruents d’aquests anys va ser el dels bebés robats.

Les associacions estimen que, al llarg de 50 anys, es van robar més de 300.000 bebés en hospitals espanyols; les famílies eren advertides de la mort del nadó, que posteriorment era venut a una familia adinerada.

Amb tot, des de 2011 s’han obert a Espanya més de 2.000 diligències d’investigació -47 d’elles l’any passat-, de les quals 255 pertanyen a la Comunitat Valenciana, segons les dades de la Fiscalia General de l’Estat i del Servici d’Afectats del Ministeri de Justícia; d’aquestes, 526 han sigut judicialitzades, però és molt complicat de provar degut a que la majoria dels protagonistes han mort i s’han destruït gran part dels arxius.

En aquest punt, cal destacar el treball que està duent a terme la Generalitat Valenciana per a sensibilitzar a la població, donant a conéixer aquesta pràctica de sostracció de menors que es va donar per part de les institucions del franquisme. Amb aquesta finalitat, es va dur a terme la realització del documental ‘Morir tranquil·la. Bebés i mares furtades a terres valencianes’, una producció que tracta els casos de robatori de bebés.

Dos coincidències entre quatre persones

Paral·lelament, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de la col·laboració que manté amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, treballa en la identificació de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme amb la finalitat de millorar les tasses d’identificació i facilitar que els familiars puguen retrobar-se.

D’aquesta manera, la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica va emetre fa uns mesos una carta a les entitats implicades en els casos de bebés robats en la Comunitat Valenciana en la qual feia una crida a les persones afectades per casos de bebés robats amb l’objectiu de dur a terme una presa de mostres per la seua inclusió en el Banc de Dades d’ADN, fruit del conveni de col·laboració amb la Fundació Fisabio i la Universitat de València.

Després de l’anàlisi de 134 mostres biològiques procedents de 91 familiars de bebés robats i 43 possibles bebés sostrets mitjançant noves tècniques de seqüenciació massiva s’han trobat dos coincidències que han permés determinar que existeix un parentiu entre quatre persones víctimes de casos de bebés robats: dues germanes i un germà i la seua germana.

La consellera Pérez Garijo ha assenyalat que estem davant “una molt bona notícia” que demostra la importància de la centralització dels treballs d’identificació i de l’aplicació de les tècniques més avançades “per aportar llum als possibles episodis de bebés robats en el nostre territori”.

Creació d’un Banc d’ADN estatal

En aquest sentit, Pérez Garijo ha advocat per la creació d’un Banc d’ADN de caràcter estatal “que permeta l’encreuament de dades entre comunitats autònomes i augmenten les possibilitats que els familiars puguen retrobar-se”.

“Som la primera administració pública d’Espanya a realitzar un estudi sobre casos de bebés robats a través de les tècniques més avançades”, ha afirmat Pérez Garijo, al que ha afegit que és “essencial” continuar realitzant la presa de mostres a les persones afectades pels robatoris de nounats “perquè formen part d'aquest banc d'ADN que permetrà esclarir una pràctica que es va realitzar a Espanya durant dècades amb absoluta impunitat”.

Per aquest motiu, la consellera ha insistit en què els familiars que sospiten que han pogut ser víctimes d’un cas de bebés robats es realitzen les proves d’ADN “que permetran trobar un parentiu després de massa anys d’espera i lluita per donar llum a delits de lesa humanitat”.

Recollida de mostres i anàlisi de les dades

En total, el personal investigador de Fisabio va dur a termes nou recollides de mostres en diferents centres sanitaris de la Comunitat Valenciana; quatre en València, tres en Alacant i una en Castelló.

“La comissió Nacional per a l’Ús Forense de l’ADN recomana disposar de l’ADN dels dos pares o si no n’hi ha del major nombre de familiars possible per a fer possible la identificació. Per aquest motiu aquestes recollides són de vital importància i es van seguir realitzant amb periodicitat suficient a partir dels llistats proporcionats per les associacions a la Conselleria de Qualitat Democràtica”, ha declarat Llúcia Martínez, responsable del Servei de Seqüenciació de la Fundació Fisabio.

La consellera Rosa Pérez Garijo, junt a la investigadora del Fisabio, Llúcia Martínez.

La consellera Rosa Pérez Garijo, junt a la investigadora del Fisabio, Llúcia Martínez. / ED

Les recollides han quedat emmagatzemades en el Biobanc per a la Investigació Biomèdica i en Salut Pública de la Comunitat Valenciana (IBSP-CV), seguint les clàusules dels consentiments informats firmats per les persones donants.

Millora de les tasses d’identificació

Per a aquesta investigació, l’equip de Seqüenciació de Fisabio ha estudiat uns fragments d’ADN molt concrets presents de manera natural en el genoma, anomenats microsatèl·lits

Es tracta de regions específiques de la cadena d’ADN que contenen seqüències concretes repetides de forma consecutiva. Les persones emparentades solen tindre el mateix nombre d’unitats repetides, és a dir, el patró d’aquesta repetició és hereditària i per això el seu estudi és una eina d’anàlisi forense habitual.

La Fundació Fisabio utilitza noves tècniques de seqüenciació massiva.

La Fundació Fisabio utilitza noves tècniques de seqüenciació massiva. / ED

La Fundació Fisabio utilitza noves tècniques de seqüenciació massiva que analitzen un major nombre de marcadors genètics per aconseguir la identificació.

“La Comissió Nacional per a l’ús Forense de l’ADN recomana fer servir en el cas de bebés robats el major nombre de marcadors possibles. Per aquest motiu, a més dels microsatèl·lits, s’han realitzat altres marcadors com els polimorfismes de nucleòtid únic (SNP). En concret, s’han analitzat 94 SNPs front als 24 SNPs de les tècniques d’identificació clàssiques. A més a més, en aquells casos en que els marcadors assenyalen un parentiu possible s’ha analitzat l’ADN mitocondrial per a confirmar el parentiu per via materna”, ha assenyalat la investigadora Llúcia Martínez.

Aquestes tècniques tenen una major sensibilitat i precisió que els mètodes clàssics i ja s’empren en la identificació genètica de les víctimes del franquisme a través del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Qualitat Democràtica i Fisabio per a millorar les tasses d’identificació, al que la Generalitat ha destinat 342.000 euros en 2021 i 2022.

La identificació de 13 víctimes de les Fosses 22 i 112 del cementeri de Paterna s’ha aconseguit gràcies a un segon procés d’anàlisi de mostres realitzat per Fisabio a través d’aquestes tècniques més avançades de seqüenciació de l’ADN, unes mostres que s’havien realitzat prèviament sense resultats positius. Aquesta nova eina permet obtenir millors resultats en restes que no s’havien pogut identificar en una primera fase a través de les tècniques clàssiques.

La consellera de Qualitat Democràtica ha afirmat que aquesta nova tècnica i la creació d’una base de dades d’ADN “ens obri la porta a establir nous parentius, també en el cas de bebés robats que van ser robats als seus familiars i que creguen que podrien haver sigut víctimes d’aquestes pràctiques”.

Com oferir la teua mostra d’ADN?

La Conselleria de Qualitat Democràtica continua recopilant informació de possibles casos de bebés robats a través de diferents associacions establides en la Comunitat Valenciana per a després traslladar-la a Fisabio per a la recollida de mostres d'ADN i la posterior elaboració d'un cens de bebés robats.

La presa de mostres permetrà elaborar una base de dades d'ADN sobre famílies que busquen als seus descendents i fills i filles que busquen a les seues famílies i anar acarant dades per si poguera tractar-se de casos de bebés robats a les seues mares.

Protesta organitzada per les associacions de víctimes de bebés robats.

Protesta organitzada per les associacions de víctimes de bebés robats. / ED

Les associacions de bebés robats són Associació de Víctimes Xiquets Robats d'Alacant (AVA), Plataforma Internacional de Víctimes per Desaparicions Forçades Infantils ‘T'estem buscant’, associació SOS Bebés Robats de València i a SOS Bebés Robats de la Comunitat Valenciana, entitats que gestionen la documentació necessària per a procedir a la recollida de mostres de les persones interessades.

Qualsevol persona que sospite que ha pogut ser víctima d'aquesta mena de pràctiques pot contactar amb les associacions de bebés robats en la Comunitat Valenciana a través dels següents correus electrònics: avalicante@hotmail.com; plataforma.teestamosbuscando@gmail.com;  comunidadvalenciana@sos-bebesrobados.es; i valenciasosbebesrobados@hotmail.es.

A més, també es pot trobar més informació en la nova web de Memòria Democràtica de la Generalitat.