«Es tracta d´un acte senzill, econòmic i reversible, que respecta els drets dels hereus legítims i que, dia rere dia, està adquirint major importància al nostre país». Així presenta Alberto Mora, responsable d´herències i llegats de Manos Unidas, la forma jurídica del testament solidari, que esta ONG internacional vol reforçar com a una eina significativa de cara a la construcció d´un món més just per a tots. Amb este mètode, els voluntaris poden continuar cooperant amb moviments solidaris fins i tot més enllà de la seua pròpia vida. Com? Amb la donació d´una part de la seua herència a una ONG. Els diners o béns deixats en el testament poden, també, anar dirigits a una causa concreta i ben definida. «Algunes de les persones que ens incloen en el seu testament expressen la seua voluntat de dedicar la seua aportació a causes concretes com l´educació, la infància, el treball amb dones o la protecció del medi ambient, mentre que uns altres preferixen destinar la seua aportació als fins de l´organització, per què es destinen a la lluita contra la fam en el món», corrobora Mora. Hi ha quatre maneres concretes de signar un testament solidari: deixar un bé concret o una quantitat econòmica a nom de l´entitat; nomenar-la cohereua del llegat; convertir l´ONG en hereua universal; o nombrar-la com a beneficiària de l´assegurança de vida. «Amb el testament solidari es pot continuar mantenint viu l´esforç que tantes persones compromeses fan en la seua vida per a aconseguir un món millor», valora Mora.

«La societat espanyola, com prèviament ja ha ocorregut en altres països, ha començat a vore que, atorgar testament solidari, és un gest necessari per a poder continuar treballant junt als més empobrits, y prova d´açó és l´increment que, als últims anys, les entitats sense ànim de lucre han experimentat per este concepte», afig el responsable de Manos Unidas. L´any 2019 esta ONG va obtindre per este concepte un total de 5,1 milions d´euros, un 12 % del total dels seus ingressos del curs, la qual cosa li va permetre finançar diferents projectes en tots els sector on treballa. Madrid, Bilbao, Barcelona, Salamanca i Oviedo són les ciutats on Manos Unidas ha rebut la major part dels seus ingressos per herències i llegats. Per la seua banda, a València els ingressos per este apartat van ser de 157.346 euros, un 115,9 % més respecte l´any anterior. «La cosa més important és que eixes donacions permetran que milers de persones puguen vore millorades les seues condicions de vida perque, gràcies al compromís i la solidaritat dels testadors, que perdurarà més enllà de la seua vida, continuaran ajudant a Manos Unidas a transformar el món i a portar l´esperança i un futur millor als més empobrits del planeta», reflexiona Mora.