El conseller d’Educació, Vicent Marzà va participar en la presentació del projecte europeu Erasmus+ KA201 d’innovació educativa titulat «Women’s Legacy» (El llegat de les dones) que lidera la Conselleria d’Educació i en el qual, a més de socis valencians, participen altres d’Itàlia, Lituània i Escòcia. Esta associació estratègica per al desenvolupament de la innovació educativa en Europa es realitza a nou bandes i té una durada de tres anys, pel que compta amb 361.755 euros del programa Erasmus+.

El repte d’«El llegat de les dones: el nostre patrimoni cultural per a la igualtat» és fer valdre el protagonisme social i històric de les dones restituint les contribucions que han fet a la ciència, la cultura i l’avanç del coneixement, a través de la inclusió de referents femenins i del seu llegat en els continguts curriculars educatius.

«Visibilitzar la contribució de les dones a la ciència i el coneixement és clau per a l’ensenyament coeducatiu que volem», subratlla Marzà, que afegix que este projecte «permetrà la transmissió d’una cultura completa i veritablement universal, que contribuïsca a erradicar les desigualtats de gènere des de la base, perquè les dones han quedat al marge, en bona part, del currículum educatiu i volem potenciar un projecte com este per a replantejar no únicament el nostre currículum educatiu, sinó per a compartir-lo en l’àmbit europeu».

Entre els socis de l’Erasmus+ que coordina la conselleria, destaquen els serveis d’educació del Glasgow City Council, l’ajuntament de la ciutat més gran d’Escòcia; les universitats de València i Vílnius, i l’IAL Nazionale-Innovazione Apprendimento Lavoro, la major xarxa italiana d’empreses socials que treballen en FP i formació contínua.

Els altres cinc socis d’este Eramus+ són El Legado de las Mujeres, una associació espanyola de professorat per a donar visibilitat a les dones en els continguts d’Educació Secundària; l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella d’Intersindical Valenciana, i dos centres educatius de Secundària, l’IES Benicalap de València i l’IS Luigi Einaudi d’Itàlia.

El projecte naix com a resposta a la necessitat comuna d’oferir instruments d’intervenció didàctica que corregisquen la visió androcèntrica de la cultura transmesa en l’educació; a més de recuperar el patrimoni cultural europeu d’autoria femenina ocultat, introduint una perspectiva cultural més completa en els continguts.

«Visibilitzar la contribució de les dones és clau per a la coeducació»

Cinc eixos per a desenvolupar

Al llarg dels pròxims tres anys es realitzaran cinc productes intel·lectuals oberts a tots els centres educatius europeus interessats. El primer és un banc de recursos en línia que permeta proporcionar activitats, indicacions i informació de les dones científiques, artistes, escriptores, músiques, etc., que cal incorporar en cada assignatura d’ESO. Este banc de recursos es farà en castellà, valencià i anglés.

També s’impulsarà el curs de formació del professorat «Les dones que ens falten en STEM». Este instrument d’actualització curricular de projecció europea tindrà una durada de 20 hores i serà semipresencial o en línia. El seu objectiu serà proporcionar tant referents bàsics femenins i les seues aportacions en les ciències i les tecnologies, com indicacions didàctiques per a enfocar les diferents matèries STEM en qualsevol nivell educatiu.

El tercer eix és la creació d’un repositori web, en accés obert, d’obres musicals d’autoria femenina en tots els gèneres actuals i clàssics, de tota la història i en tots els formats (audiovisuals, partitures, àudios, arranjaments instrumentals per a l’aula...), completes o en fragments, que siguen útils per a l’ensenyament obligatori i que hauran d’oferir un panorama musical ampli. Igualment, es crearà un catàleg web d’obres literàries d’escriptores europees, en tots els gèneres (narrativa, poesia, teatre, carta, assaig i articles periodístics), de tota la història i de temàtica variada i que resulten útils per a matèries com Llengua i literatura, Filosofia o Història. Este repositori inclourà obres d’autoria o veu femenina en les diferents llengües minoritàries de cadascun dels països participants en el projecte, com gaèlic escocés, sard, llatí, àrab, polonés, èuscar, gallec o francés.

Finalment, també es conformarà un repositori web d’obres artístiques d’autoria femenina. Tots estos materials s’elaboraran de manera col·laborativa entre els diferents socis del projecte, que formaran equips transnacionals de treball.

Jornada de benvinguda

Els tres anys d’este Erasmus+ van arrancar el dimecres passat, de manera virtual, amb una trobada en línia entre tots els socis. La ponència inaugural, «Construint polítiques públiques per la coeducació», va estar a càrrec de Dèlia Amorós — que entre 2015 i 2019 va formar part de la Unitat d’Igualtat de la conselleria—, i Nati Fajardo, directora del Pla director de coeducació.

Tot seguit, Ana López-Navajas, coordinadora de l’Erasmus+, i Sònia Pérez Ortuño, responsable tècnica del projecte i cap del Servei d’Idiomes i Programes Europeus de la conselleria, abordaren el repte de la inclusió de les dones en les polítiques, les cultures i les pràctiques educatives que lidera Educació de la Generalitat. La jornada la va tancar el secretari autonòmic d’Educació i FP, Miquel Soler.

L’elecció del 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, per a arrancar l’Erasmus+ no va ser casual: «Per acabar amb la violència contra les dones necessitem més mesures, més coneixement i polítiques socials i educatives valentes. La coeducació és l’eina que tenim al nostre abast per construir una societat igualitària i que desnaturalitze els discursos i les pràctiques patriarcals que sostenen les violències masclistes», va destacar el conseller Marzà.

Per donar a conéixer el treball es faran quatre esdeveniments multiplicadors entre el professorat de Secundària dels països amb participants. El primer serà el 28 de febrer de 2022 a València, i després es faran a Vílnius (27 de setembre de 2022), Glasgow (28 de febrer de 2023) i Roma (31 de maig de 2023).