«Hippocampus Guttulaus». v.renovell

Molt pocs animals tan diminuts han pogut despertar la simpatia dels humans com els cavallets marins i també l’atracció per a convertir-los, lamentablement, en objecte de consum com souvenirs. Eixe afany desmesurat i altres factors com la pesca i la destrucció dels seus hàbitats han fet que algunes espècies de la Mar Mediterrània apareguen en la Llista Roja d’Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN).

Per això s’han emprés —per diferents punts geogràfics i per diferents institucions— moltes accions d’estudi, protecció i conservació, encara que més bé de salvament.

Ara, la Fundació Oceanogràfic ha signat un conveni de col·laboració amb l’ONG Associació Ambiens, per a la realització de projectes de conservació, conscienciació, sensibilització i investigació, pel qual es formula una declaració de principis que fonamenta l’esperit de cooperació.

Inicialment este conveni servirà per a donar suport al Projecte Seahorse amb el qual es busca la difusió i conscienciació entorn del desconeixement actual de l’estat de conservació dels cavallets marins en la Comunitat Valenciana i, finalment, la reproducció i introducció d’estos singnàtids.

L’Associació Ambiens espera aconseguir fons suficients a través d’una operació de micromecenatge per a dur a terme el projecte, que compta inicialment amb la col·laboració d’entitats com a Mola Mola i Associació Hipocampus.

Compromís institucional

Els compromisos que adquirixen totes dues entitats s’orienten a realitzar xarrades de formació i divulgació, a difondre els projectes que es realitzen en col·laboració, participar en les activitats que tots dos col·lectius consideren oportunes, signar conjuntament articles i documents que deriven de les seues activitats conjuntes i finalment facilitar els mitjans disponibles per a la realització dels projectes i activitats.

Projecte Seahorse

El Projecte Seahorse en el qual l’Oceanogràfic intervé d’una forma rellevant té diverses fases.La primera consistix en recopilar dades sobre la presència de cavallets en la Comunitat Valenciana, per a això l’Associació Ambiens ha repartit formularis entre els clubs de busseig, institucions, públiques i privades, a més de bussos particulars perquè participen voluntàriament en el projecte. Tots els participants es formen en tallers i seminaris temàtics per internet en poblacions turístiques. Amb la informació obtinguda «es dissenyaran campanyes de mostreig i seguiment per a avaluar d’una forma més precisa l’estat de conservació de les seues poblacions», segons la planificació posada en marxa.

La tercera fase consistix en la reproducció i reintroducció dels animals amb l’objectiu de millorar l’estat de conservació de les poblacions de cavallets marins del litoral de la Comunitat Valenciana. Els exemplars obtinguts seran mantinguts en les instal·lacions de l’Oceanogràfic. Gràcies a l’experiència de l’equip tècnic del centre, s’intentarà reproduir cavallets per a introduir exemplars en les poblacions i enriquir-les.

Reproducció en l’Oceanogràfic

En esta etapa entra de ple l’aquari on ja es desenvolupa una labor reeixida de reproducció de diferents espècies de singnàtids. Actualment, es crien de manera rutinària diferents espècies de cavallets marins i peixos pipa, entre els quals cal destacar els cavallets marins barrigudos (Hippocampus abdominalis), els cavallets marins de musell llarg (Hippocampus reidi), el agujón (Syngnathus acus), etc…

L’Associació Ambiens recollirà cavallets marins capturats accidentalment pels pescadors i els cedirà a l’Oceanogràfic. Una vegada recuperats, alguns individus seran retornats al medi natural i altres romandran en les instal·lacions de l’aquari per a formar part d’un programa de cria al mig controlat. Per a això, es mantindran els exemplars en aquaris de quarantena i, una vegada formades les parelles, estes seran aïllades per a aconseguir el seu aparellament i reproducció.

La culminació del projecte consistix en el reforç de les poblacions existents mitjançant la reintroducció en la costa valenciana dels exemplars nascuts en aquari.