Coni La Grotteria en una xarrada sobre com educar en valors i igualtat. | LEVANTE-EMV

El dia 30 de gener sempre es commemora en molts centres educatius el Dia de la Pau i la no violència escolar, amb l’objectiu de promoure una educació en i per a la tolerància, el respecte als drets humans facilitant espais de diàleg i de convivència plural.

Una ocasió per a realitzar accions i activitats pacificadores, recordant l’important que és educar en valors democràtics, dignificar l’ésser, i generar bones pràctiques.

Una meta social i educativa que no ha de recaure tan sols en una data assenyalada, al contrari ha de ser la inspiració i el punt de partida per a adquirir i reforçar competències com a ciutadans implicats i crítics cap al respecte d’una cultura basada en la integració.

Educar per a la pau no es limita a l’àmbit escolar, per això reflexionarem sobre un decàleg amb claus per ajudar a les famílies a educar en el respecte mutu també a casa.

Ser un model positiu

Revisar actituds sobre com ens dirigim als nostres fills i filles, oferint oportunitats de diàleg, la possibilitat de compartir idees, mantenint una escolta activa, sense relativitzar els seus problemes com a infantils o sense importància.

Valida els seus sentiments

Necessitem tindre persones importants i significatives en la nostra vida, que ens transmeten seguretat i afecte. En validar les emocions dels més menuts, respectem els seus sentiments, fent-los saber que els acompanyarem tant en moments de consternació o com d’alegria.

Tindre una actitud pacient

El llenguatge no verbal, juga un paper important en la nostra vida quotidiana, moltes vegades diem i som capaços de transmetre més pel què fem, que per les coses que diguem. Hem de mantindre una actitud pacient, per a garantir una convivència respectuosa.

Erradicar la utilització d’un llenguatge inapropiat

S’ha d’implementar un lleguatge inclusiu, evitant frases o modismes racistes o discriminatoris, utilitzant la representació de gènere, i ajudant els nostres fills i filles a desenvolupar un raonament crític i ètic, lliure de prejudicis i estereotips també envers les altres persones.

Corresponsabilitat a casa

La corresponsabilitat és el repartiment equilibrat de les tasques domèstiques i de les responsabilitats familiars. Hem de trencar l’estereotip femení, on les tasques de cura i organització familiar recauen sobre una persona, en molts casos la mare.

Sigues exemple d’empatia

Desenvolupar la capacitat per a resoldre problemes amb flexibilitat i creativitat, sent exemple com a adults de reconéixer errors, demanar perdó i generar reflexions posant-nos en el lloc de l’altre.

Temps de qualitat

Buscar moments diaris per a passar temps en família, atenent les necessitats individuals de cada integrant, sense la intervenció de pantalles i afavorint moments per a créixer en família.

Practicar la reflexió

Practicar l’assertivitat aprenent a donar opinions amb llibertat i coherència. Proposant debats, i espais d’opinió en família.

Convivència sana

Evitar l’autoritat sobirana, implementant una educació sense crits, valorant les seues capacitats sent sincers i creïbles i atorgant conseqüències consensuades i coherents.

Responsabilitat social

Practicar la solidaritat, amb accions que ajuden a prendre consciència de les necessitats alienes, educant en la participació ciutadana comprometent-se contra les injustícies i les desigualtats.

D’esta manera entenem que l’Educació per a la Pau, abasta totes les àrees del nostre desenvolupament com a persones, i es convertix en educació per a la vida, una vida justa on no es vulnere la dignitat humana.