Opinión

Vicent Manuel Rozalén

La censura arriba a les falles

Estupefactes ens quedem en conéixer les bases que l'Ajuntament de València ha fet públiques per als projectes que vullguen presentar-se per a fer les pròximes falles municipals.

I és que el tàndem PP-VOX ha decidit que els comités que tiraran els jurats que hauran de decidir d'entre els diversos projectes que es puguen presentar a esta convocatòria, seran eminentment polítics. Cóm és això? Molt fàcil. La composició dels comités de les falles seran triats pels diversos grups municipals, d'acord a la seua representativitat. I açò què vol dir? Doncs que els comités tindran un balanç ideològic premeditat en el seu conjunt, en este cas "pro" PP-VOX.

D'esta manera, passem d'una composició triada pels col·lectius que tenen a vore amb la professió, des de dissenyadors, il·lustradors, etc., a que eixa tria la facen polítics. És clar que tota persona té la seua preferència ideològica, fins i tot els professionals, però és evident que un regidor del PP o de VOX no triarà un membre del comité que no siga "de la seua corda", per molta qualitat que tinga el seu treball, cosa que, en principi, no passaria si qui tria és professional, encara que no es pot garantir tot al 100 %, evidentment.

El problema és que, a més, s'ha presentat com un èxit el fet que l'oposició també puga fer el mateix, és a dir, que Compromís i PSPV també puguen triar la resta de membres del comité: “volem fer partícips en l'elecció de les falles a la resta de grups polítics de la corporació, o en les persones en qui ells deleguen, cosa que mai abans havia succeït”, va declarar el regidor de falles, tot i saber que açò és un fet simbòlic pel balanç de forces.

Així, cadascun dels dos comités de selecció estarà compost per nou membres. Set d’estos membres a proposta dels grups polítics municipals (segons la seua proporcionalitat). Per a entendre’ns: tres vocals del grup municipal Popular; dos del grup municipal Compromís; un del grup municipal Socialista; i un del grup municipal Vox. A més, presidirà els comités el regidor de Falles, Santiago Ballester, i la vicepresidenta serà la regidora de Festes i Tradicions, Mónica Gil, tots dos amb veu i vot. Està clar, no? 6 PP-Vox i 3 Compromís-PSPV.

Recordem que en els últims anys el comité de selecció estava format per cinc representants del món artístic, faller i creatiu. A més hi havia una persona de Junta Central Fallera i la Secretaria General de l'Administració Municipal, encara que estes persones tenien veu però no vot. Així mateix, el president, encara que era el regidor de Cultura Festiva, tampoc tenia vot.

Però la cosa no acaba ahí. Com que les bases parlen que es podran rebutjar propostes que "no respeten la objetividad y respeto que deben reflejar las fallas municipales de la ciudad de València", la censura arriba a les falles de manera evident. Què és l'objectivitat en este context i què és considerat respectuós?

Així, depenent d'eixa crítica, és més que probable el resultat guanyador tindrà un esperit pròxim a l'equip de govern, per tindre la majoria ideològica d'eixe jurat, nascut no des de la professionalitat sinó des de la política. O és un projecte totalment asèptic, sense crítica “incòmoda”. M’agradaria enganyar-me totalment, de veritat.

I anem més enllà, què passarà després en la composició dels jurats que hauran de donar els premis a les falles de les diverses categories. Tindran res a fer les falles la crítica de les quals incomoden al govern municipal, o no es consideren objectives o respectuoses? Ací no podran impedir que es facen les falles, per dependre de cada comissió, però sí podran no premiar-les si també es polititza la composició dels jurats qualificadors.

El panorama no és gens optimista i així ho han manifestat ja els verdaders professionals d'este art, els i les artistes, que es veuen dins d'una pressió política on pareix que l'esperit bàsic de la festa, la crítica i el bon humor queda orfe de llibertat, el principal valor de la festa fallera, i queda presoner d’interessos que no res tenen a vore amb la seua professió. Molt trist, no?