Una delegació del Fons Valencià per la Solidaritat ha realitzat una visita institucional i tècnica a l’Equador per a reforçar les relacions institucionals i fer seguiment en terreny dels projectes que compten amb el finançament del Fons Valencià.

Així, per exemple, han comprovat l’evolució que estan tenint els projectes realitzats junt amb l’organització CEPAM (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer), amb els quals s’hi han millorat la vida de més de 100 dones dels municipis equatorians de Rumiñahui i Otavalo, o el projecte d’apoderament a dones amb situacions vulnerables a Biblián mitjançant el seu desenvolupament socioeconòmic a través de la producció, i posterior venda, de productes compostos pel gènere local de «paja toquilla», baix la marca «Bibilak».