La Diputació d’Alacant ha impulsat una nova edició del Premi Enric Valor de novel·la en valencià, que compta amb una dotació econòmica de 20.000 euros. Les persones que hi vulguen participar podran presentar les seues obres fins al 30 de novembre.

Hi podran concórrer tots els escriptors i les escriptores que ho desitgen –amb l'excepció de qui haja obtingut el premi en convocatòries anteriors–, amb novel·les originals i inèdites, de tema lliure, no premiades en altres concursos i escrites en valencià.

Les novel·les hauran d’estar mecanografiades electrònicament en DIN A4 per una sola cara, a doble espai, amb els quatre marges de 2,5 cm i amb tipus de lletra Arial 12. L'extensió mínima ha de ser de 150 pàgines, i la màxima, de 250. Les pàgines hauran d’anar numerades i es presentaran exclusivament en còpia digital i format PDF.

Els textos, en un únic exemplar, s’hauran de presentar en format digital en la seu electrònica de la Diputació d’Alacant. Aquests no hauran d’anar signats per l’autor/a i hauran d’estar exempts de qualsevol signe o marca que indique la seua identitat. Les bases completes del certamen es poden consultar en l’apartat «Premis» del web www.bromera.com.

L’escriptor valencià Ivan Carbonell va guanyar l’edició anterior del certamen amb Balada de la frontera. Cròniques del Sud, una novel·la coral ambientada en l’any 1304 al Regne de València. Diferents personatges participen en una trama d’intrigues polítiques, conspiracions, profecies i persecucions a la frontera sud, on es decidirà el destí de la corona d’Aragó.