Florida Secundària des de les diferents assignatures que conformen els àmbits de 1r d’ESO i a altres que recolzen eixe treball (com ara Matemàtiques o Castellà), inclou el treball de temes com el desenvolupament sostenible, el canvi climàtic o la biodiversitat a les seues aules.

Entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que ha treballat l’alumnat, hi ha dos —l’ODS 12, de Consum i producció responsables, i el 13, acció climàtica—, que han desenvolupat amb una acció per a donar un segon ús als taps de plàstic. En concret, l’escola ha emplenat un gran contenidor de taps per donar una segona vida al plàstic i construir —amb la col·laboració de l’empresa CM Plastik— un banc reciclat que es suma al mobiliari de l’escola i del qual se pot fer un ús sostenible.

Entre altres accions en tots els nivells en la mateixa línia, el centre també ha col·laborat recentment en del vídeo que l’Ajuntament de Catarroja ha realitzat per a commemorar el Dia del medi ambient.