Es podran cremar restolls a més de 500 metres de zona forestal, per plagues i en replantacions

La Conselleria d’Interior i Justícia aclarix els supòsits en què sí que es podrà usar el foc amb autorització prèvia després de l’enuig del camp

Imatge de l’incendi forestal declarat a Tàrbena

Imatge de l’incendi forestal declarat a Tàrbena / TONI PADILLA

Minerva Mínguez

Minerva Mínguez

Els propietaris de cultius a més de 500 metres de distància de terrenys forestals podran continuar amb l’activitat de crema en les mateixes condicions que hi havia prèviament a la resolució publicada dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en què es vetava l’ús del foc per a evitar el risc d’incendis. Es manté, per tant, la prohibició en marges de cultiu o de residus vegetals en aquells situats en parcel·les forestals, confrontants o situades en zona d’influència forestal.

L’aclariment ha hagut de fer-lo la Conselleria de Justícia i Interior després del malestar generat entre els principals sindicats agraris, AVA-Asaja i la Unió Llauradora, que reclamaven una alternativa al Consell. Les dos organitzacions recordaven la dificultat de poder complir l’orde del Govern valencià a la primavera. Tant Carles Peris, de la Unió Llauradora, com Cristóbal Aguado, d’AVA, coincidien en les mateixes reclamacions.

Motius fitosanitaris

Una altra de les excepcions que preveu la Generalitat i que sí que estan incloses en la resolució de dilluns, que no s’ha modificat de moment, és la d’al·legar motius fitosanitaris —alguna classe de plaga—. En este cas, i amb autorització prèvia després de sol·licitud expressa, l’administració competent pot donar llum verda. Un supòsit també arreplegat és el de la investigació o altres motius d’urgència que no permeten el seu ajornament, com és el cas de la poda en camps de llenyoses que estan pendents de crema per a la replantació o transformació.

La poda de un agricultor arde en plena quema agrícola en un campo valenciano.

La poda d’un agricultor es crema en plena crema agrícola en un camp valencià / ED

Tràmit telemàtic

En estos casos, les sol·licituds podran presentar-se en qualsevol registre oficial, preferentment en l’Oficina Comarcal Agrària a la qual pertanga l’explotació, o bé a través del tràmit telemàtic genèric: procediment. Des del departament que dirigix la consellera Elisa Núñez es remarcava que estes mesures tenen un caràcter excepcional, i, tal com indica el punt sext de la resolució, si les circumstàncies que han motivat la seua publicació canviaren, es podria publicar una altra resolució que autoritzara de nou les cremes.

Mazón en el PMA del incendio de Tàrbena junto a la consellera Elisa Núñez y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé

Mazón en el post de comandament de l’incendi de Tàrbena, al costat de la consellera Elisa Núñez i de la delegada del Govern, Pilar Bernabé / Levante-EMV

El Visor cartogràfic de la Generalitat

Per a saber si una parcel·la està a més o menys de 500 metres de terrenys forestals, des de la Conselleria s’indica que en el visor cartogràfic de l’Institut Cartogràfic Valencià es disposa de la capa “zona d’influència forestal (ZIF) 500 m” que indica les àrees que es troben a menys de 500 metres de terrenys forestals i, per tant, sobre les quals s’ha prohibit la crema. Pot accedir-se al visor a través de l’enllaç següent: visor. La ruta d’accés a la capa és la següent: Medi Ambient > Prevenció d’incendis > Zona d’influència forestal (ZIF) 500 m, i és visible a partir de l’escala 1:50.000.

Suscríbete para seguir leyendo