Mabel Roig Company és muixeranguera i presidenta de la Muixeranga Alginet. Des de fa anys és impulsora de Muixeranga a l’Escola, un projecte que ha apropat la muixeranga als escolars d’aquesta localitat de la Ribera.

Mabel Roig

Què és Muixeranga a l’Escola?

Es tracta d’un projecte multidisciplinari per a acostar el fet muixeranguer als xiquets de Primària, des dels 5 fins als 12 anys. Com que cal adaptar el projecte als menuts de cada curs acadèmic, és un projecte viu i canviant, però sempre amb una constant: mantenir vincles amb el món de la música, de la literatura o de l’esport, amb la introducció de ball, mímica, contes, poesia, pintura, etc. Per això establim col·laboracions amb escriptors, mestres de Pilota Valenciana o del Triatló, o ens afegim a altres projectes interessants, com ara Espanta la por. Cada edició de Muixeranga a l’escola, sol incloure unes vint activitats diferents i tot i que la tècnica i la història muixeranguera en són l’eix vertebrador, també treballem per potenciar altres elements com la inclusió social i la igualtat de gènere.

Mabel Roig

El projecte el posàreu en marxa el 2016, fa sis anys. Quina valoració feu de l’experiència?

Molt positiva. Els menuts aprenen aspectes desconeguts de la nostra cultura, tradicions i festes, i en la part pedagògica s’insisteix en executar sense competir, en superar temors, treballar en equip o aconseguir reptes entre totes i tots. En entendre que tots som necessaris i imprescindibles des de la igualtat, però que ningú ho és fins al punt de creure’s superior. La col·laboració i implicació de les famílies és fonamental.

Aquest curs s’ha implementat la Lomloe, que incideix molt en el treball competencial. Què hi pot aportar la Muixeranga dins l’àmbit educatiu?

Les competències en comunicació lingüística, les competències personal, social i d’aprendre a aprendre o la competència en consciència i expressió culturals. A més, totes les nostres activitats i estratègies potencien la coeducació, la integració social, ètnica i lingüística, així com l’educació per a la pau, la solidaritat, la companyonia, la tolerància i l’empatia. A més, volem que es porte a terme de manera lúdica i que s’usen el diàleg i la reflexió per a resoldre els conflictes.

Es pot considerar una activitat multidisciplinària?

Absolutament. No entenem el fet muixeranguer aïllat ni el concebem solament com un treball físic. El sentim com un tot, per això incorporem la música, els balls, tècniques de relaxació, pintura, projecció de vídeos... Estratègies vinculades amb les competències anteriors, que complementen la tècnica muixeranguera amb el seus estiraments, la coordinació, el treball de l’elasticitat i la resistència o l’equilibri.

El vostre projecte va començar com una activitat extraescolar. Però la Muixeranga ha aconseguit integrar el currículum a les escoles d’Alginet?

Que la Muixeranga forme part del currículum de Primària i s’incorpore als centres, és competència de la Generalitat Valenciana, mentrestant ha de continuar com a extraescolar. Sí que és cert que, amb la col·laboració dels professors de Valors Ètics i d’EF de l’IES Hort de Feliu i d’EF del CEIP Blasco Ibáñez, la Muixeranga d’Alginet ha fet uns tallers muixeranguers des dels 6 fins als 17 anys, amb alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat i que han gaudit uns set-cents alumnes.

Coneixeu experiències similars a les de Muixeranga a l’Escola a altres poblacions del país?

No. Sé que es fan tallers de muixeranga, puntuals i breus. Però projectes que treballen amb els alumnes tot un curs, no en conec cap. En aquest i en altres aspectes, Muixeranga a l’escola hi és pionera.

I en quin sentit us heu enriquit vosaltres, com a Muixeranga d’Alginet, d’aquesta experiència?

La colla està formada, bàsicament, per famílies de Muixeranga a l’escola. En apuntar-se els xiquets, s’apunten els pares que passen a ser part activa junt als fills, i ja no són espectadors passius.

Teniu altres projectes de cara al futur?

De moment, cap. M’agradaria que el projecte Muixeranga a l’escola entrara en centres educatius d’altres poblacions i que es respectara el nom del projecte, la seua idiosincràsia i el logotip, ja que aquest és un projecte que està registrat de manera oficial. Acostar el fet muixeranguer als centres és engrescador. Podria crear una plataforma interessant i cohesionada i des d’ací llance el meu suport.