29 de junio de 2017
29.06.2017

Mufló

 | 

Amb la paraula «mufló» es fa referència a un mamífer remugant conegut en la taxonomia científica amb el nom de «Ovis musimon». Els mascles tenen unes banyes molt desenrotllades que s'encorben als...

Versallesc

 | 

L'adjectiu «versallesc» és un derivat del nom de la ciutat de Versalles, situada a l'oest de París, però unida urbanísticament a la capital francesa en una immensa conurbació. El significat de...

Revetla

 | 

La paraula «revetla» és un derivat de «vetla» reforçat amb el prefix «re-». La idea bàsica originària que transmet tota la família de paraules que s'han format a partir de...

Aquelarre

La paraula «aquelarre» prové del basc «akelarre», formada a partir de «aker», que significa 'cabró, mascle de la cabra', i de «larre», que significava 'prat'. L'origen del mot fa...

Heretgia

 | 

La paraula «heretgia» prové del llatí «haeresis», que significava 'opinió', i al seu torn la forma llatina procedia del vocable grec «hairesis», que significava 'tria, elecció'. El...

Andola

 | 

La paraula «andola» està relacionada amb la forma llatina «ambulare», que originà el verb valencià «anar» i el castellà «andar», i possiblement també, en la seua...

Porpra

 | 

La paraula «porpra» deriva del llatí «purpura», que al seu torn l'havia pres del grec «porphyra», amb què es designava un caragol marí, anomenat actualment «múrex», que...

Pudent

 | 

L'adjectiu «pudent», derivat de la forma llatina «putente», està relacionat semànticament amb el substantiu «pudor» i el verb «pudir». S'usa per a indicar que alguna cosa fa mala olor, i...

Más noticias de La paraula del dia

Empatia

La paraula «empatia» prové del grec «empátheia», formada a partir del prefix «en-», que significa 'en l'interior', i la paraula «pathos», que significa 'patiment, passió', combinada amb el sufix

Velluter

La paraula «velluter» és un derivat de «vellut», procedent del llatí «villus», amb què es designava el pèl dels animals, i que en castellà ha donat la forma «vello». El «velluter» ara és una

Moma

La paraula «moma», femení de «momo», prové del grec «momos», que significava 'escarni, vituperi'. Este sentit originari encara es conserva en un dels significats de «momo», que fa referència a una