25 de marzo de 2017
25.03.2017

Mafiós

La paraula «mafiós» prové del sicilià «mafiusu». Probablement es tracta d'una forma provinent de l'àrab «mahya», que significava 'audàcia, valor'; però el seu ús...

Hipocresia

La paraula «hipocresia» prové del grec «hypokrisía», que signfica 'representació teatral'. Els actors grecs actuaven amb una màscara posada, i fingien, per tant, el que no eren realment....

Foc

La paraula «foc», provinent del llatí «focus», originàriament tenia el significat de 'fogar, llar', i feia referència al lloc dins d'una casa on es feia una foguera per a guisar o calfar-se. Però...

Gaiata

La paraula «gaiata» prové de la forma «cajatus», pròpia del llatí vulgar hispànic. Originàriament, la «gaiata» designava un bastó, normalment encorbat en la part...

Mordassa

La paraula «mordassa» prové del llatí vulgar «mordacia», derivada del plural neutre del llatí clàssic «mordax, mordacis», que significa 'propens a mossegar'. El sentit originari feia...

Jupetí

El «jupetí», pronunciat en molts pobles valencians /jopetí/, és una peça de vestir sense mànegues que cobrix el pit i l'esquena; en la indumentària tradicional tenia un gran escot en la part de...

Más noticias de La paraula del dia

Espigolar

El verb «espigolar» és un derivat de «espiga». El sentit primari amb què es creà esta paraula, allà pel segle XIII, fa referència a l'arreplega de les espigues dels cereals que havien quedat en el

Hipocresia

La paraula «hipocresia» prové del grec «hypokrisía», que signfica 'representació teatral'. Els actors grecs actuaven amb una màscara posada, i fingien, per tant, el que no eren realment. Demòstenes,

Desbaratafestes

La paraula «desbaratar» està formada pel prefix «des-», que té un valor genèric de negació de la paraula a què s'anteposa, i el verb «baratar», que originàriament tenia el sentit d'intercanviar una